Vejledning Hjemmearbejde

At-vejledning om hjemmearbejde

(Vejledningen har virkning fra den 30. april 2022)

 1. Du skal som arbejdsgiver sørge for, at arbejdet på hjemmearbejdspladsen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Du skal som arbejdsgiver sørge for, at den ansatte har det nødvendige arbejdsudstyr til rådighed for hjemmearbejdet f.eks. en computer, skærm, mus og tastatur. Det kan være, at den ansatte selv har det arbejdsudstyr og inventar, der er nødvendigt for at kunne udføre hjemmearbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men det kan også være nødvendigt, at du som arbejdsgiver supplerer den ansattes arbejdsudstyr og inventar.

  For mange ansatte er det primære arbejde, som de udfører hjemme, arbejde ved en skærm. Skærmarbejde kan fx være arbejde på stationære computere, bærbare computere og tablets. Hvis den ansatte udfører skærmarbejde på en arbejdsplads hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen

6.1 Krav til skærmen

Hvis den ansattes arbejde er opfattet af de særlige regler i skærmbekendtgørelsen, har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at følgende krav er opfyldt i forhold til skærmen:

 •   Tegnene på skærmen skal være tydelige og tilstrækkeligt store.

 •   Lysstyrke og kontrast skal nemt kunne justeres og indstilles efter ydre forhold.

 •   Den ansatte skal kunne dreje og vippe skærmen efter vedkommendes behov. Der kan eventuelt

  bruges særskilt sokkel til skærmen eller indstilleligt bord, så højden kan tilpasses den enkelte

  ansatte.

 •   Generende reflekser i skærmen og blænding skal undgås, fx ved at anbringe skærmen med siden til

  lysindfald.

6.2 Krav til tastatur og mus

Hvis den ansattes arbejde er opfattet af de særlige regler i skærmbekendtgørelsen, har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at følgende krav er opfyldt i forhold til tastatur og mus:

  •   Indlæsnings- og styringsudstyr, fx mus og tastatur, skal være udformet sådan, at den ansatte kan anvende det med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.

  •   Tastaturet skal være adskilt fra skærmen, så den ansatte kan bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser, der ikke giver træthed i arme og hænder.

  •   Der skal være tilstrækkelig plads foran tastaturet og andet indlæsnings- og styringsudstyr til, at den ansatte kan hvile hænder og underarme på bordpladen.

6.3 Krav til arbejdsbordet

Hvis den ansattes arbejde er opfattet af de særlige regler i skærmbekendtgørelsen, har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at følgende krav er opfyldt i forhold til arbejdsbordet:

  •   Arbejdsbordet skal have lavreflekterende overflade.

  •   Der skal være tilstrækkelig plads på og under arbejdsbordet til, at den ansatte kan bruge

   hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. Hensigtsmæssige arbejdsstillinger og - bevægelser forudsætter, at sidde- og arbejdshøjde ved arbejdsbordet er indrettet, så det passer til den ansatte, der arbejder ved bordet, og til de arbejdsopgaver, der udføres.

  •   Arbejdsbordet skal være tilstrækkeligt bredt og dybt til at opnå en fleksibel opstilling af skærm, tastatur, dokumenter og øvrigt tilbehør. Bordets dybde skal være så stor, at skærmen kan anbringes i passende synsafstand, og så der er plads til at hvile/støtte hænder og underarme foran tastaturet.

6.4 Krav til arbejdsstolen

Hvis den ansattes arbejde er opfattet af de særlige regler i skærmbekendtgørelsen, har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at følgende krav er opfyldt i forhold til arbejdsstolen:

  •   Arbejdsstolen skal være stabil og skal sikre den ansatte bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling.

  •   Stolesædet skal kunne indstilles i højden. Stoleryggen skal kunne indstilles i højden og skal kunne stilles skråt.

En god stol giver mulighed for at variere sædehældning og sædedybde samt justere sæde og ryglæn uafhængigt af hinanden.    

6.5 Krav til lysforholdene

Hvis den ansattes arbejde er opfattet af de særlige regler i skærmbekendtgørelsen, har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at følgende krav er opfyldt i forhold til lysforholdene:

 •   Almenbelysning og særbelysning (arbejdslamper) skal sikre tilstrækkelig belysning og en passende kontrast mellem skærm og omgivelser, sådan at det passer til arbejdets karakter og den ansattes syn.

 •   Generende blænding og reflekser på skærmen eller andet udstyr skal undgås, ved at indretningen af lokaler og skærmarbejdspladser koordineres med de kunstige lyskilders placering.

 •   Generende blænding og reflekser kan reduceres ved at placere skærmen i nogen afstand fra vinduerne, og ved at synsretningen er parallel med vinduerne.

 •   Vinduer skal være forsynet med en passende, indstillelig afskærmning, som kan dæmpe det dagslys, der falder ind på skærmarbejdspladsen.

6.6 krav til samspil mellem brugeren og skærmenheden

Hvis den ansattes arbejde er opfattet af de særlige regler i skærmbekendtgørelsen, har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at følgende krav er opfyldt i forhold til samspil mellem brugeren og skærmenheden:

  •   Den software og de programmer, der anvendes, skal passe til arbejdet og være lette at bruge.

  •   Arbejdsgiveren må ikke ved hjælp af softwaren føre kontrol med den ansatte uden dennes viden

6.7 Krav til variation i arbejdet og pauser ved skærmarbejde

Hvis den ansattes arbejde er opfattet af de særlige regler i skærmbekendtgørelsen, har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at følgende krav er opfyldt i forhold til variation i arbejdet og pauser:

 •   Arbejdet skal tilrettelægges sådan, at det daglige arbejde ved skærmenheden bliver afbrudt regelmæssigt af andet arbejde, eller hvor dette ikke er muligt, bliver afbrudt af pauser, så sundhedsskadelige påvirkninger undgås.

 •   Variation med andet arbejde eller pauser bør afpasses efter, hvor intensivt skærmarbejdet er, og efter hvilke krav arbejdet stiller til bl.a. medarbejderens syn og opmærksomhed. Det mest optimale for den enkelte medarbejder er det varierede arbejde med pauser.

Kilde: arbejdstilsynet

At-vejledning om hjemmearbejde

(Vejledningen har virkning fra den 30. april 2022)